Quins són els valors de la teva organització?

Les crisis fan replantejar el propòsit de les organitzacions i aprofundir més en els valors. Són períodes en què qüestionem el sentit de la vida i de tot el que fem. Tenint en compte que les organitzacions les formen persones, és de vital importància prendre consciència que una organització creix i evoluciona en la mesura que aquesta és capaç d’adaptar-se al nou context i al seu públic, d’un costat intern, integrant i assumint la nova realitat de l’equip i també als seus públics externs, clients, administració pública, proveïdors, mitjans de comunicació, competència i, en definitiva, al mercat.

La comunicació corporativa té com a missió recollir i transmetre el més fidelment possible la cultura d’una organització als seus públics, comunicar quin és el seu propòsit i demostrar amb la implementació d’accions que aquest compromís és real.

La vulnerabilitat que sentim les persones i les organitzacions en un període de crisi es converteix en el terreny ideal justament per revisar el propòsit i els valors, i analitzar si els processos interns, accions i decisions van alineades a aquests. Són períodes en què abandonem el mode automàtic de la nostra activitat per revisar, analitzar i aplicar els ajustos necessaris en l’organització que ens permetran seguir avançant i fins i tot, escollir nous camins a recórrer.

Un cop tenim clar cap a on anar, la col·laboració amb una agència de comunicació és crucial per ajudar-nos en la implementació del com: com integrarem els valors i la cultura corporativa dins de l’organització (comunicació interna), com ens organitzarem en funció dels recursos que tenim o podem disposar, com comunicarem aquest propòsit als nostres públics, com i quina serà la nostra contribució a l’opinió pública (gabinet de premsa) i, en definitiva, com volem relacionar-nos amb el món.

La comunicació avui és generadora de negoci perquè ens brinda l’oportunitat de donar a conèixer el nostre propòsit i els nostres valors, i d’establir múltiples canals de connexió amb els nostres públics.